Kaj morate vedeti za uspešno kmetovanje

Kmetijstvo je sektor nacionalnega gospodarstva, ki prebivalstvu in industriji zagotavlja različne prehrambene izdelke in surovine. Kmetijstvo ki jih urejajo ustrezni predpisi, ki se sčasoma izboljšujejo.

Podnebne, človeške in finančne dejavnike je mogoče pripisati razlogom, ki ovirajo delovanje kmetov. Samo 30% podnebnih razmer v državi vam omogoča sodelovanje gradnja različne kmetijske objekte in gospodinjstvo, brez kakršnega koli tveganja. Donos škodljivih učinkov podnebja vpliva na enkrat na vsaka tri leta.

Kar zadeva financiranje, je podpora kmetov v Rusiji veliko manj izrazita kot v evropskih državah. Poleg tega se dodeljena sredstva ne uporabljajo vedno učinkovito.

Pridelek negativno vpliva na podnebje vsake tri leta.

Drug problem je pomanjkanje kmetijskih strojev. Oprema ima praviloma nizko produktivnost, zato domači kmetje ne morejo enakopravno konkurirati svojim zahodnim kolegom. Ta problem izhaja tudi iz nezadostnega financiranja.

Nazadnje, človeški faktor. To je vprašanje znanja, veščin in želje po izboljšanju učinkovitosti proizvodnje. Na žalost to vprašanje ne zanima vse menedžerje.

Večina problemov v kmetijstvu se rešuje z ustvarjanjem ugodnih pogojev za izvajanje kmetijskega gospodarstva.

Glavna dejavnost katere koli kmetijske organizacije je proizvodnja ali predelava kmetijskih proizvodov z namenom nadaljnje prodaje.

Drug problem je pomanjkanje kmetijskih strojev.

Obstajajo določene oblike, v katerih je dovoljeno upravljanje s kmetijskimi proizvodi. Sposobnost izvajanja kmetijske dejavnosti so pravne osebe, posamezni podjetniki in navadni državljani.

Državljani, vključno s tujimi, imajo pravico sodelovati gospodinjstvo. To so ponavadi sorodniki vodilno skupno gospodinjstvo. Je posebna oblika gospodarske in delovne dejavnosti, katere končni cilj je proizvodnja kmetijskih proizvodov. Ta oblika dejavnosti ne bi smela veljati za vrsto poslovanja, saj se proizvedeni ali predelani izdelki navadno uporabljajo samo za zadovoljitev potreb potrošnikov lastnikov. Vendar pa se izdelki v zasebnem sektorju lahko ponujajo za prodajo.

Gospodinjstvo Postane mogoče le na zemljiščih, ki so predmet posesti državljanov. Na teh območjih se lahko nahajajo različne strukture, pa tudi nepremičninski predmeti, katerih postavitev ni prepovedana z zakonom.

Poslovna knjiga podeželskega izvršnega organa beleži podatke o gradnji na lokaciji in upravljanju same kmetije.

Državljanom je dana možnost, da postavijo gospodarske prostore, katerih gradnja je nujen pogoj za izvajanje agrarnih dejavnosti. Posamezniki lahko vstopijo v kakršne koli transakcije, neposredno povezane s hišo, če niso v nasprotju z zakonom. Poleg tega se državljani lahko zanašajo na državno podporo, katere obseg je določen z zakonom.

Zemljišča in civilni zakoni urejajo pravila za kroženje parcel

Oblike državne pomoči vključujejo:

  • razvoj storitvene infrastrukture, oblikovanje različnih zadrug (serviranje, trgovina);
  • posredovanje pri razvoju osebnih pomožnih kmetij z ustvarjanjem ugodnih socialnih, gospodarskih, pravnih pogojev za izvajanje te vrste dejavnosti;
  • izvajati potrebne veterinarske ukrepe (inšpekcijski pregled, cepljenje, zdravljenje domačih živali).

Zakonodaja določa največje območje zemljišč, ki lahko pripadajo državljanom, ki so lastniki osebne kmetije. To je 0,5 ha. Če ima oseba več parcel, potem njihova skupna površina ne sme presegati 2,5 hektarja.

Zemljišča in civilni zakoni urejajo pravila za pretok zemljišč.

Državljani so zagotovili možnost gradnje kmetijskih poslopij

Državnim organom se ne sme posegati v dejavnosti izvajalcev upravljanje zasebnih gospodinjstev, razen v skladu z zakonom.

Izvršni državni organi na podlagi svoje pristojnosti spremljajo, ali državljani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, spoštujejo zakonske zahteve.

Izguba lastništva parcele je glavni razlog za prenehanje vzdrževanje osebnega pomožnega kmetijstva.

Oglejte si video: Vsebinski marketing: Nasveti za uspešen začetek [POINT OUT Weekly #5]

Pustite Komentar