Pravila za registracijo in plačilo subvencij

Z nenehnim povišanjem cen za javne gospodarske službe se državljani vse bolj zanimajo za vprašanje, kaj je potrebno za pridobitev subvencije, kakšne prednosti je mogoče dobiti, kako plačati subvencijo. Treba je omeniti, da pomoč v obliki subvencij ni za vse, ampak samo za določene kategorije prebivalstva. To vprašanje ureja stanovanjska zakonodaja Ruske federacije. Postopek je precej zapleten, zato predlagamo, da podrobneje preučite značilnosti papirja in drugih odtenkov. Začnimo!

Stanovanjska subvencija

Pri obravnavi kakršnekoli zadeve je bolje, da se nemudoma sklicujete na zakonodajno podlago, saj boste zagotovo našli zanesljive in zelo pomembne najnovejše informacije. Kar zadeva pravico prebivalstva, da vrne sredstva, porabljena za plačilo za stanovanjske in komunalne storitve, je zapisana v stanovanjskem zakoniku Ruske federacije. Državna pomoč ni za vsakogar: subvencija se zaračuna plačnikom, odvisno od tega, koliko plačajo za komunalno stanovanje, natančneje, dodeljuje se le tistim državljanom, katerih stroški za gospodarske javne službe so večji od predpisanega najvišjega dovoljenega zneska v deležu družinskih stroškov.

Državna pomoč ni za vsakogar: subvencija se plača plačnikom, odvisno od tega, koliko plačajo za komunalno stanovanje

Uredba Vlade Ruske federacije št. 541 z dne 29. avgusta 2005 je ugotovila, da je norma najvišjega dovoljenega dela porabe za stanovanjske in komunalne storitve znašala 22 odstotkov celotnega družinskega dohodka. Če torej stroški plačevanja komunalne stanovanja presegajo 22 odstotkov celotnega zaslužka vaše družine, lahko uveljavljate svoje pravice do plačila odškodnine. Obstaja tudi sprememba za tiste, katerih povprečni dohodek ne doseže minimalne življenjske ravni. V takem primeru se normativni del stroškov utility zmanjša glede na korekcijski faktor.

Naslednje kategorije prebivalstva bodo lahko izkoristile tudi priložnost za zmanjšanje porabe za stanovanjske in komunalne storitve:

 • državljani, ki uporabljajo stanovanjske prostore, ki pripadajo državnemu stanovanjskemu skladu;
 • osebe, ki oddajajo stanovanje iz zasebnega sklada;
 • člani stanovanjske zadruge;
 • lastniki stanovanjskih območij.

Zdaj, ko veste, ali imate subvencijo, morate vedeti, kako pravilno plačati subvencijo.

Na primer, oseba, ki dolguje račune za uporabnost, ne more dobiti subvencije

Opomba! Upoštevajte, da obstajajo omejitve pri oblikovanju državne pomoči.

Na primer, oseba, ki dolguje račune za uporabnost, ne more dobiti subvencije. Izjemoma je mogoče upoštevati le tiste primere, v katerih ima plačnik sklenjeno pogodbo z družbo za upravljanje, ki določa vse pogoje za odplačilo dolga. Tudi tujci ne bodo mogli prejeti subvencije, razen če mednarodni sporazum Ruske federacije predvideva možnost njegovega zagotavljanja.

Znesek subvencije

Mnogi jih zanima, koliko plačajo za subvencije? Njena velikost je odvisna od številnih dejavnikov. V skladu z zakonodajno podlago nadomestilo za plačilo komunalnih stanovanjskih površin za posameznike izračuna pooblaščeni državni organ v skladu s teritorialnimi standardi bivalnega prostora. Prav tako vplivajo na stroške stanovanjskih in komunalnih storitev, višino subvencij in najvišji dovoljeni delež izdatkov za komunalne storitve.

Če ste prejeli subvencijo, morate pred plačilom pojasniti njegovo velikost.

Iz zgoraj navedenega se postavlja vprašanje, a od tega, kaj so regionalni standardi odvisni? Določeni so ob upoštevanju številnih kazalnikov, kot so:

 • znesek plačil za uporabo stanovanj;
 • stopnjo izboljšanja ozemlja;
 • obvezne prenovljene prispevke;
 • konstruktivne in tehnične značilnosti hiše;
 • stroški komunalnih storitev;
 • znesek pristojbin za vzdrževanje in oskrbo stavbe;
 • HCS standardi porabe.

Če dobite subvencijo, morate pred plačilom določiti njegovo velikost. Določa se mesečno z zakonsko formulo. Upoštevajte, da končni znesek državne pomoči ne sme biti večji od dejanske porabe za stanovanjske in komunalne storitve.

Je pomembno

V nobenem primeru ne odvrzite potrdil o plačilu komunalnih storitev, ker morate v obdobju prejema odškodnine pooblaščenemu občinskemu organu predložiti dokumente, ki potrjujejo znesek plačila za storitve. Poleg tega morajo biti predloženi najpozneje deset dni pred koncem obdobja dodelitve. To storite tako, da lahko organi preverijo vsa plačila, ki ste jih prejeli.Če presegajo dejanske stroške gospodarskih javnih služb, se vrne povračilo. Kot vidite, za plačilo subvencij morate upoštevati vse nianse in nenehno spremljati spremembe v zakonodaji.

V nobenem primeru ne izplača potrdil o plačilu komunalnih storitev, ker mora v času prejema odškodnine pooblaščenemu občinskemu organu predložiti dokumente, ki potrjujejo znesek plačila za storitve

Včasih še posebej dostojno plačniki prenesejo denar za komunalne storitve z maržo, kar vodi do preplačila. To postavlja vprašanje, ali morate plačati obvezno plačilo za subvencijo, če ste dejansko že plačali za opravljene storitve. Pogosto ljudje ne pripisujejo pomembnosti sedanjemu položaju, saj v tem mesecu ne bi smeli plačevati. To je načeloma narobe, ker mora znesek, ki je znesek obveznega plačila, prejemnik sredstev mesečno mesečno prenesti na organizacijo, ki nudi storitve. Razmislite, da je za vsak vir njegova vrednost drugačna, zato, preden na primer plačate na podlagi subvencije, ugotovite, katero plačilo je treba prenesti vsak mesec.

Subvencija naredimo

Pogoji za prejemanje pomoči se lahko razlikujejo v različnih regijah, zato vam svetujemo, da najprej obiščete državno strukturo vašega mesta, ki je pooblaščena za sprejemanje vlog za odobritev subvencij. V Moskvi to vprašanje obravnava poseben center za registracijo subvencij za stanovanja, v drugih mestih, praviloma njegove funkcije izvajajo agencije za socialno varnost. Tam se morate seznaniti z vzorčno prijavo in seznamom dokumentov, ki jih je treba vložiti z njo. Tudi v teh institucijah boste morali posredovati informacije o tem, kako plačati subvencijo in se seznaniti z glavnimi nianinami njegovega izvajanja.

Priporočljivo je, da se seznanite z vzorčno aplikacijo in seznamom dokumentov, ki jih je treba predložiti.

Če iz kakršnega koli razloga ne morete vložiti prošnje in dokumentov osebno, lahko vaš uradni zastopnik to stori. Aplikacijo lahko pošljete tudi po pošti ali, če imate računalnik in dostop do interneta, po elektronski pošti. Slednja metoda je najbolj sodobna in preprosta. Državljani imajo pravico uporabljati poseben portal za zagotavljanje javnih storitev ali MFC.

Obdobje pregleda

Seveda bo potrebno, da organi preverijo verodostojnost vaših dokumentov, pravilnost vnašanja podatkov in končno odločitev. Odgovor bi moral praviloma prispeti v 10 delovnih dneh. O odločitvi boste obveščeni s posebnim obvestilom. Zagotovil bo tudi podatke o tem, koliko bi morali plačati za plin na subvencijo, če je bila na primer izdana za ta vir.

Upoštevajte, da če ste prijavo vložili pred 15. dnem v tekočem mesecu, boste od 1. do naslednjega zaračunali nadomestilo. Če ste stopili v stik s storitvijo v drugi polovici meseca, potem lahko pričakujete odškodnino samo po enem mesecu.

Pomembno je! Dotacija se dodeli za pol leta, nato pa se boste morali za podaljšanje prejema nadomestil plačati še enkrat.

Postopek

Registracija spremlja množica formalnosti, ki pogosto povzročajo ogorčenje državljanov, saj morate zbrati impresiven seznam dokumentov, v primeru osebne predložitve pooblaščeni službi pa se soočiti tudi s čakalno vrsto tistih, ki to želijo.

Dokumenti, potrebni za registracijo subvencij

Toda takoj, ko dobite pritrdilni odgovor, se bodo težave končale. Predlagamo, da razmislimo o primeru, kako plačati subvencije. Za jasnost bomo postopoma predstavili postopek:

 1. Prejemate potrdilo o znesku, ki ga želite plačati.
 2. Plačite račun za stanovanjske in komunalne storitve na kakršenkoli način, ki je primeren za vas.
 3. Po določenem času bo na vaš bančni račun prejet kompenzacijsko plačilo v znesku, ki ga določi pooblaščeni vladni organ.

Kot lahko vidite, je vse precej preprosto, zato vam ni treba imeti posebnega znanja o tem, kako plačati potrdilo o subvenciji. Izplačujete, kot ste navajeni, edina razlika je v tem, da bo del porabljenega zneska vrnjen na vaš bančni račun.

Vrnitev sredstev na bančni račun

Upoštevati je treba, da se lahko plačilo subvencije prekine. Za to ima država naslednje razloge:

 • plačnik zamuja s plačevanjem računov za več kot dva meseca;
 • narašča dolg za stanovanjske in komunalne storitve;
 • povečan družinski dohodek.

Iz nekega razloga se pogosto pojavlja vprašanje: kako plačati subvencije za plin, čeprav se postopek za obdelavo tega nadomestila ne razlikuje od drugih.Vendar pa državljani ne razumejo vedno, za koliko odstotka potrošnje bi morali plačati, kakšen znesek nadomestila in čas njegovega plačila. Najpogosteje se takšna vprašanja pojavijo zaradi nepazljivosti, saj so podporne informacije zagotovile vse potrebne informacije. Previdno preberite vse dokumente, ki prihajajo iz servisnih organizacij. Priporočamo tudi, da vse prejemke plačil hranite tri leta, da bi se izognili nesporazumom.

Pripravite zaključke

Upamo, da boste našli odgovore na vprašanje, kako plačati subvencije. Postopek potrditve je res precej zapleten. Morate zbrati celoten paket dokumentov, napisati vlogo in ga predložiti pooblaščenemu državnemu organu. Hitro in brez odlašanja hitro ne moremo iti skozi ta postopek. Gotovo je zaradi formalnih zamud mnogi še vedno ne prejemajo odškodnine, čeprav imajo to pravico.

Če vam država želi pomagati, zakaj potem zavrniti taka plačila?

Da, bo to vprašanje trajalo nekaj časa, a z malo truda boste lahko prejeli odškodnino, ki jo boste porabili za svoje potrebe.Če vam država želi pomagati, zakaj zavrniti taka plačila? Srečno!

: Kako denar nadzoruje politiko: Thomas Ferguson Intervju

Pustite Komentar